Aralık 16, 2018

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Python Eğitimi

  Üniversitemizin 2018-2019 eğitim öğretim yılında gönüllü olarak M. Burak Dönmez ile birlikte verdiğimiz Python programlama eğitimi için kaynakları haftalık olarak burada paylaşacağız. 

Eğer haftalık olarak paylaşılacak olan sorular, kaynaklar, özetleri mail olarak almak isterseniz (eğitime katılıyor olmanız şart değil) buraya tıklayarak formu doldurabilirsiniz.

İlerlenilmekte olan müfredat: Stanford Üniversitesi CS41: The Python Programming

Hafta 1 (Tamamlandı)
Tarih: 27 Ekim 2018 
Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Ders dili: Türkçe
Eğitmen: Can UMAY
Slayt dili: İngilizce (İndir)
Konular:

 • Python nedir?
 • Neden Python?
 • Python iş bulmama yardımcı olur mu?
 • Kısaca Python tarihi
 • Python’da “Merhaba Dünya!”
 • Kimler Python’ı kullanıyor?
 • Interactive Interpreter
 • Yorumlar
  • Tek satırlı yorumlar
  • Çok satırlı yorumlar
 • Değişkenler
  • Değişken tanımlama
  • Print fonksiyonu
  • Input fonksiyonu
  • Değişken tipini öğrenme ve type() fonksiyonu
  • Sayılar ve matematiksel operatörler
  • Numerik tipler
   • Tam sayılar (integer)
   • Ondalıklı sayılar (float)
   • Uygulamalı örnek: Mesafe problemi
  • Booleans
  • Aritmetik operatörler
  • Stringler
   • String tanımlama yöntemleri
   • String özellikleri
  • Indexing ve Negative Indexing
  • Slicing işlemleri
  • Veri tipi dönüştürme işlemleri
  • Listeler
   • Liste tanımlama
   • Liste özellikleri
   • Listeye append() fonksiyonu ile eleman ekleme
   • Liste elemanlarını inceleme
   • İç içe listeler
 • len() fonksiyonu ile değişken boyutunu öğrenme
 • in yapısı ile membership
 • Console I/O
 • If statements
  • If yapısı nedir, ne işe yarar?
  • Elif yapısı nedir, ne işe yarar?
  • Else yapısı nedir, ne işe yarar?
  • Uygulamalı Örnek: Palindrom sayı kontrolü

______________________________________________________________________________

Hafta 2 (Tamamlandı)
Tarih: 1 Aralık 2018 Cumartesi
Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Ders dili: Türkçe
Eğitmen: Can UMAY
Slayt dili: İngilizce (İndir)
Konular:

 • Döngüler
  • For döngüsü
   • For döngüsü nedir?
   • For döngüsü ne işe yarar?
   • Diğer dillerden farkı nedir, hangileriyle benzerlik göstermektedir?
   • Iterasyon mantığı nedir?
  • range() fonksiyonu
  • break yapısı
  • continue yapısı
  • Fonksiyonlar
   • Fonksiyon nedir?
   • Fonksiyon ne işimize yarar?
   • Fonksiyon nasıl tanımlanır?
   • return yapısı nedir?
   • Fonksiyon parametreleri
   • Uygulamalı örnek: Asal sayı üreten fonksiyon yazma
  • Dosyalar
   • Dosya nedir?
   • Dosya nasıl oluşturulur?
    • open() fonksiyonu
     • write modu
     • append modu
     • read modu
   • Dosya nasıl okunur?
    • read() fonksiyonu
    • readline() fonksiyonu
    • readlines() fonksiyonu
   • Dosyaya nasıl yazı yazılır?
    • write() fonksiyonu
   • Dosya nasıl kapanır?
    • close() yapısı
    • with as yapısı

______________________________________________________________________________

Hafta 3 (Tamamlandı)
Tarih: 15 Aralık 2018 Cumartesi
Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Ders dili: Türkçe
Eğitmen: M. Burak Dönmez
Slayt dili: İngilizce (İndir)
Ders sırasında kullanılan kodlar:

mydict = {"anahtar":70}
print(mydict['anahtar'])

myset = {3, 5, 7, 9}

mycomp = [i*i for i in range(25)]
print(mycomp)
x = 0

if True:
    a = 5
a += 1
print(a)

def myfunc(c, b):
    global a
    a += 5
    return c+bprint(myfunc(3,5), a)


def myfunc(a):
    a.append("asdsa")

a = []
print(myfunc(a), a)


def myfunc(a, b=1):
    return a*b

print(myfunc(3))


"""
araba yılı, motor. varsayılanprint(myfunc(2018, 1.6))
-> 2019.6

print(myfunc(2018, 1.6, 2))
-> 4039.2
"""


def mycar(a, *args):
    print('a:', a)
    for i in args:
        print(i)

mycar(1,2,3,4,5)

mylist = [3, 4, 5]
print(*mylist)
mycar(3, 5, "deneme", True)yil = int(input("Yılı giriniz:"))
hacim = float(input("Hacim: "))
print(mycar(yil, hacim))


for i in mydict:
    print(mydict[i])def mystar(a,b, *args, **kwargs):
    print('a,b:', a,b)
    for i in args:
        print('arg', i)
    for i in kwargs:
        print('kwarg:', kwargs[i])

mydict = {'items': 3, 'values': 5}
mystar(a=2, x=3, y=5, z=4, b=9)
mystar(3, 7,8,9, c=0, d=1, e=3, g=5)
def myfunc(fnc, args=[], kwargs={}):
    return fnc(*args, **kwargs)

degisken = dict(b=7, a= 4)

print(myfunc(mystar, kwargs=degisken))


def mdict(**kwargs):
    temp = {}
    for i in kwargs:
        temp.update({i: kwargs[i]})
    return temp


print(mdict(a=3, b=3))
print(dict(a=3, b=3))


def myotherfunc(a,b):
    return a+b


def myfunc(fnc, lst, args):
    lst.append(fnc(*args))

mylist = []
myfunc(myotherfunc, mylist, [3,5])
print(mylist)


Konular:

 • Data Structures
  • Listeler
   • Listeler hatırlatma
  • Dictionaries
   • Dictionaries nedir?
   • dict() fonksiyonu ile dictionary oluşturma
   • Süslü parantez kullanarak dictionary oluşturma
  • Tuples
   • Tuple nedir, ne işe yarar?
  • Sets
   • Set nedir, ne işimize yarıyor?
  • Comprehensions
   • Comphrehension yapısı nedir?
   • Uygulamalı örnek: Comprehension yapısı ile bir sayı dizisinin karelerini listeye atama
 • Gelişmiş Fonksiyonlar
  • Fonksiyonlar hatırlatma
  • Return yapısı hatırlatma
  • local değişkenler
  • global değişkenler
  • Pass-By-Value
  • Pass-By-Reference
  • Varsayılan parametreler
  • Keyword arguments
  • Variadic Positional Arguments
   • *args yapısı nedir, ne işe yarar?
   • unpacking işlemi nasıl yapılır?
  • Variadic Keyword Arguments
   • **kwargs yapısı nedir, ne işe yarar?
   • unpacking işlemi nasıl yapılır?
Share

Can Umay

Can UMAY, 19 yaşında. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi ve Gais Siber Güvenlik Teknolojileri şirketinde Yapay Zeka geliştiricisi olarak çalışmakta. Deep Learning Türkiye tarafından kurulan Yapay Zeka ve İnsansız Sistemler Öğrenci Birliğinin ilk üyesi olan Biltek Yapay Zeka ekibinin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlenen UMAY şuanda şirket bünyesinde Peyk projesinin ekip yöneticiliğini yürütmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir